Precipitació         31             28             31               30               31               30               31               31               30               31               30               31     TIPUS DE
                    2.007      I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII PRECIPITACIÓ
                           1              0,3                1,7            25,0              0,3              1,3                AIGUA 101
                           2            0,3                31,6                0,3                 NEU 6
                           3              0,3              23,6              0,0                  33,3              0,3         PEDRA-CALAMARSA 2
                           4                    7,3              0,3              3,3                12,7            21,0         NEU A TERRA 4
                           5              0,3                2,7              3,3              0,7                  26,6                0,3    
                           6            0,3            0,3                    0,3              39,0                  0,3      
                           7              11,0                      0,7            
                           8            10,7                        2,7              24,3                0,3    
                           9              0,3                            4,3        
                         10            0,3                  1,7                      20,3        
                         11                    3,7                  9,7                  0,3        
                         12              0,7                8,0                    4,3                  0,3      
                         13            0,3                  9,3                    0,7            
                         14                    9,3            12,0              2,0                    0,3        
                         15                    0,7                1,0               0,7
                         16                        0,0                0,0                0,3       0,3
                         17            10,0              24,6                        1,0       0,0
                         18            0,3            0,0                    1,0               0,7
                         19                0,3                1,0                  9,7            
                         20              0,3            0,0                            1,7              3,0    
                         21                      6,0                0,0              0,7                  0,7              9,3    
                         22            6,0                        14,7            46,3                  1,3    
                         23            1,7            0,3                  0,0                  
                         24                            0,0            
                         25              2,7                        0,3                  0,3              0,3    
                         26                    31,2                    0,0          
                         27                    3,4              3,0                      0,3              0,3      
                         28                3,3              0,3                            0,3    
                         29                0,7                    1,7              
                         30                    0,3                    
                         31            1,7              3,7                0,3                  1,3            
 Litres Mes      11,1          26,4          19,1          128,3            82,2              9,0            12,7            73,9            92,3            99,2              3,7            16,6    
 Litres Any      11,1          37,5          56,6          184,8          267,0          276,0          288,7          362,6          454,8          554,1          557,7          574,4    
 Dies Precip. Mes           8             12               6               15               11                 9                 4               12                 4               11                 6               11    
 Dies Precip.Any           8             20             26               41               52               61               65               77               81               92               98             109